Tribina: Vrline Imperija između kapitala i terora – 10. 12. 2009.

Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića

U ovom predavanju želimo tematizirati Augustinovu kritiku rimskih vrlina slijedeći uvide iz njegovog voluminoznog teksta O državi Božjoj (knjiga V). Augustinove uvide i zaključke o praksama Imperija povezat ću s kritikom Hardtovog i Negrijevog tumačenja globalnog neo-republikanskog Imperija. U oba slučaja, vrline Imperija kulminiraju u različitim oblicima terora kojima je jedini cilj povećanje kapitala. Promišljajući o kapitalu i teroru kao o imperijalnim vrlinama, namjera nam je ponuditi teološku kritiku ta dva teksta. Pri kraju članka, autor će pokušati konstruirati stanovitu teo-političku sintezu koja bi ponudila modele otpora vrlinama Imperija. Takav model otpora Imperijalnim praksama nužno mora sadržavati militantne oblike askeze.

Boris Gunjević