Hinoki-ya (Japan) – 01. 07. 2007., Aquarius, Zagreb

Japanski sastav Hinoki-ya formirao se 1998. godine, a čine ga 5 do 6 glazbenika. Njihov instrumentarij uključuje japansku Shinobue flautu (vrlo visoka i prodorna zvuka, izrađena od bambusa), te instrumente poput gitare, basa i harmonike koje uglavnom koristi zapadnjačka glazba, a sve je popraćeno vrlo prepoznatljivim japanskim ritmom naziva taiko (što na japanskom znaci bubanj, odnosno veliki bubanj u etimološkom značenju). Njihove kompozicije i aranžmani plod su istraživanja japanske tradicionalne glazbe koja se temelji na modernom senzibilitetu i globalnom pristupu i radi toga njihov repertoar primarno sadržava originalne kompozicije. Budući da je njihova glazba “kultivirana” u gradu Hakodate (lučki grad u blizini Hokkaida), više je otvorena i nosi vise obilježja multikulturalnosti u usporedbi sa tradicionalnom glazbom koja se izvodi u Tokyu ili Kyotu. Sastav je prisustvovao mnogim glazbenim festivalima uključujući Međunarodni folklorni festival u Hrvatskoj 2002. godine, 7. Međunarodni folklorni festival u Brazilu 2004., France Music Festival u Francuskoj 2005, te Navplion International Festival u Grčkoj 2005. Koncert su omogućili Japanska fondacija i Toyota.