Konono No 1 (Kongo) – 11. 04. 2006., Aquarius, Zagreb

Sastav Konono N°1 je, prije 25 godina, osnovao Mingiedi – virtuoz likembea (instrument koji se još naziva i sanza ili klavir koji se svira palcem, a sastoji se od malih, metalnih šipki koje su spojene na rezonator). Sastav ima tri likembea (bass, medium i treble) koji su ozvučeni mikrofonima, izrađenima ručno i to od dijelova starih automobila. Ritam sekcija koristi tradicionalne, kao i ručno izrađene instrumente (tave, lonci, dijelovi automobila.).

Read More