Izlagači

akademska kiparica Vesna Šantak

studetica tekstilnog dizajna Branka Štrbac

studenti Akademije likovnih umjetnosti Mihovil Dorotić, Bojan Miljančić i Darko Jovanović

pripadnice talijanske zajednice u RH: Lea Čeč iz Rijeke Gea Vlaketić iz Pazina i Tiziana Szbisa iz Rovinja

akademska kiparica Tanja Vujasinović

fotograf Kasum Cana

strip crtač Božidar Đurović

fotograf Jasenko Raso

likovni umjetnik Darius Gyrčis

fotografkinja Snježana Poža