O nama

Projekt MULTIKULTURA bavi se fenomenom kulturne različitosti, činjenicom postojanja više-kultura.

Poznat je problem netrpeljivosti spram različitosti. Netrpeljivost se manifestirala na razne načine tijekom povijesti, kako sukobima među državama tako i sukobima unutar zajednica. Problem ksenofobije još uvijek je prisutan i u najrazvijenijim zemljama i predstavlja veliku opasnost njihovoj stabilnosti. Zbog neuvažavanja različitosti neki prostori su u konstantnom sukobu ili nestabilnosti.

Nerijetko je kulturna različitost korištena kao opravdanje sukoba. Pri tome se ignorirala činjenica univerzalnosti u kulturnoj različitosti, što potvrđuju mnogobrojni kulturni utjecaji.

Programom “Multikultura” nastojimo sagledavati kulturu u širem društvenom kontekstu te djelovati upravo protiv predrasuda spram različitosti prikazivanjem pojedinih kultura multidimenzoionalnim i multimedijalnim programima.

Univerzalizmu kulture pristupa se tamo gdje se on jedino manifestira, a to je u pojedinim kulturama. Projekt predstavlja kulture različitih nacionalnih, etničkih, vjerskih…zajednica iz čitavog svijeta s ciljem razvijanja tolerancije i razumijevanja različitosti kao bogatstva ljudskog roda.