Predavači

mr. Tarik Kulenović – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Dražen Šivak, Dushako Delmatho, Bojan Munjin (Romi)

prof.dr. Soumitra Sharma – dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. Drago Roksandić – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Božena Katanec – načelnica Odjela za ilegalne imigracije MUP-a

Stijepo Martinović – Ministarstvo za europske integracije (Europska unija)

Ivan Lovrenović – književnik i novinar (Bosna i Hercegovina)

Valentijn Byvanck i Tanja Elstgeest Centar za suvremenu umjetnost Witte de With iz Rotterdama

dr. Alexander Buczynski – Hrvatski institut za povijest (Nizozemska)

dr. Sanja Lazarević (Crna Afrika)

mr.sc. Tvrtko Jakovina i Speleološko društvo Karlovac (Mexico)

Duško Čavić (Bangladeš)

mr.sc. Jagoda Munić i Boris Veličan (Bolivija

)prof. dr. Milorad Pupovac (Francuska

)Arieb Azhar i Boris Veličan (Maghreb)

mr.sc. Srda Orbanić (Italija i talijanska zajednica u RH)

dr. Jordan Jelić, Ricardo Luque i Hrvoje Rupčić (Cuba)

mr. Nikša Dubreta (Jamajka)

akademik Vladimir Devide (Japan)

mr. Srđan Dvornik, Peter Szekeres (Mađarska i mađarska zajednica u RH)

Nusret Seferović, Kasum Cana, Dushako Delmato (Romi i romska zajednica u RH)

Branko Bujović (Crna Gora i crnogorska zajednica u RH)

Grga Frangeš (Rusija)

Irina Stipanović (Norveška)

prof.dr. Dora Maček, Duško Cavić, Čedo Josipović (Island)

Tomislav Šakić (Vijetnam)

Darius Gyrčis (Litva)

Arieb Azhar, Duško Čavić i prof.dr. Tomislav Vinšćak (Afganistan)

Marta Vidaković Mukić – zamjenica pučkog pravobranitelja

Bojan Munjin – HHO

Kasum Cana – Romano centro

Boris Tomičić – ravnatelj OŠ “Macinec” (Romi)

Luigi Pesce (Genova: kompleksan, anarhičan i pobožan grad)

Boris Gunjević (Tribina: Vrline Imperija između kapitala i terora)