MULTIKULTURA : ideja i vizija

Projekt MULTIKULTURA bavi se fenomenom kulturne različitosti, činjenicom postojanja više-kultura.
 
Poznat je problem netrpeljivosti spram različitosti. Netrpeljivost se manifestirala na razne načine tijekom povijesti, kako sukobima među državama tako i sukobima unutar zajednica. Problem ksenofobije još uvijek je prisutan i u najrazvijenijim zemljama i predstavlja veliku opasnost njihovoj stabilnosti. Zbog neuvažavanja različitosti neki prostori su u konstantnom sukobu ili nestabilnosti.
 
Nerijetko je kulturna različitost korištena kao opravdanje sukoba. Pri tome se ignorirala činjenica univerzalnosti u kulturnoj različitosti, što potvrđuju mnogobrojni kulturni utjecaji.
 
Programom “Multikultura” nastojimo sagledavati kulturu u širem društvenom kontekstu te djelovati upravo protiv predrasuda spram različitosti prikazivanjem pojedinih kultura multidimenzoionalnim i multimedijalnim programima.
 
Univerzalizmu kulture pristupa se tamo gdje se on jedino manifestira, a to je u pojedinim kulturama. Projekt predstavlja kulture različitih nacionalnih, etničkih, vjerskih…zajednica iz čitavog svijeta s ciljem razvijanja tolerancije i razumijevanja različitosti kao bogatstva ljudskog roda.