Nizozemska – Izložba arhitekture

 Iako je Nizozemska bila jedna od vodećih kolonijalnih sila, sama se arhitektura stvarala po jednom skromnom principu. Glavni problem bio je nedostatak tla, što je riješeno isušivanjem mora. Građevni prostor bio je i jest vrlo cijenjen, a kao rezultat nastali su visoki objekti na veoma uskim parcelama.

Novije doba donijelo je procvat nizozemskoj arhitekturi. Primjer za to je izgradnja Rotterdama, koji se nakon bombardiranja u II. svjetskom ratu preporodio i prerastao u jedan od najsuvremenijih gradova Europe i svijeta. Arhitektura je u ovom trenutku jedan od najvažnijih eksponata nizozemske kulture. Bogatstvo prostornog oblikovanja i prostora općenito u mnogočemu se može zahvaliti vrhunskim arhitektonskim školama u Amsterdamu i Rotterdamu, koje su arhitektonski izričaj dovele do tradicije i općenito do jedne zdrave društvene klime u kojoj u ovom trenutku kruže svjetski najpoznatija imena od Rem Koolhaasa do teoretičara Bart Lootsma i Roemer van Toorn.


PLATFORMA 9,81

Platforma 9,81 je program za intelektualnu i materijalnu podršku istraživačkim projektima u arhitekturi. Polje interesa 9,81 nalazi se u rubnim područjima i početnim procesima u kojima nastaje arhitektura, sredinama u kojima se arhitektura miješa i međudjeluje, teorijski i praktično, sa ostalim znanstvenim i umjetničkim disciplinama, u sveobuhvatnom društvenom prostoru u kojemu arhitektura komunicira sa čovjekom kroz suvremene medije informiranja i prezentacije.

9,81 zamišljen je kao svojevrstan servis koji bi kroz ravnopravan dijalog sa mrežom suradnika i mentora raznovrsnog profila naobrazbe te kroz posudbu opreme, radnog prostora i financiranje troškova izvedbe, pomogao mladim ljudima realizirati njihove ideje.
U tijeku je uspostavljanje mreže mentora, vanjskih suradnika i udruga kojoj je cilj bolja interdisciplinarna podrška projektu te promoviranje projekta unutar šire mlade populacije.