Ho Chi Minh

Rođen 19. svibnja 1890 u Hoang Tru, Vietnam, Francuska Indokina, imenom NGUYEN SINH CUNG, također zvanim NGUYEN TAT THANH, ili NGUYEN AI QUOC, osnivač indokineske komunističke partije, vođa vijetnamskog nacionalnog pokreta tri desetljeća, jedan od prvih vođa antikolonijalnih pokreta i jedan od najutjecajnijih komunističkih lidera 20. stoljeća.
Sin siromašnog seoskog učitelja, odrastao je u selu Kim Lien, imao je teško djetinjstvo ali je od 14. do 18. godine života pohađao školu gramatike u Hueu, zna se da je bio ravnatelj u školi u Pan Thietu i da je bio student tehničkog instituta u Saigonu.

Pod imenon Ba, 1911. radi kao kuhar na francuskom parobrodu. Bio je i mornar više od tri godine, posjetivši mnoge afričke i američke gradove, od Bostona do New Yorka. Živio je u Londonu od 1915. do 1917., nakon čega se preselio u Francusku, gdje je radio kao kao vrtlar, smetlar, konobar, retušer i ložac.
Boravio je u Rusiji 20-tih godina oduševljen oktobarskom revolucijom.
U Kinu se vraća 1938. i provodi nekoliko mjeseci s Mao Zedong u Yen-anu. Nakon što je Francuska okupirana od Njemačke 1940., Ho i njegovi poručnici Vo Nguyen Giap i Pham Van Dong, iskoristili su ovakav slijed događaja u svoju korist. Od tog vremena počinje koristiti ime Ho Chi Minh (Onaj Koji Prosvjetljuje).
Osniva Ligu za neovisnost Vijetnama ili Viet Minh.

Viet Minh je tražio pomoć od Kine i vlade Chiang Kei-sheka, ali Chiang nije vjerovao Hou kao komunistu i dao ga je uhititi. Ho je tada zatvoren u Kini 18 mjeseci, a tijekom tog vremena napisao je svoju slavnu Bilježnicu iz zatvora (zbirka kratkih pjesama pisanih na klasičnom kineskom, mješavina melankolije, stoicizma i revolucionarnog poziva).
Nakon japanskog poraza i gubljenja utjecaja u Indokini, Ho Chi Minh koristi svoju priliku i, u suradnji s amerikancima oslobađa Vijetnam od Japana, te 2. rujna 1945. proglašava neovisnost Vijetnama.
Tijekom sukoba s Francuskom i Amerikom, te Kinom, dolazi do suradnje s SSSR-om. U takvim oprečnim uvjetima, vladavina Ho Chi Minha je postala represivna i kruto totalitarna. Poljoprivredne reforme, koje su se namjeravale provesti od 1955-56, su napuštene neznalačkom brutalnošću i represijom.

Njegova javna osobnost, koja nikada nije bila predmet kulta usporedivog s onim Staljina, Maoa ili Tita najbolje je simbolizirana njegovim popularnim imenom Ujak Ho.

Kao Marxist, Ho je uz Tita jedan od utemeljitelja i pokretača "nacionalnog komunizma" koji je razvijen 60-tih od strane komunističke Kine i Mao Zedonga.